Próbny Egzamin Ósmoklasisty

PDF Drukuj Email
czwartek, 13 grudnia 2018 22:46

Zgodnie z informacją dyrektora CKE dotyczącą próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu bieżącego roku informuje, że w dniach 18, 19, 20 grudnia 2018r. zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (tj. godz. rozpoczęcia pracy z arkuszem, zaznaczenie odp na karcie, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów)

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie wyłącznie w celu informacyjnym tj.:

-     zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu,

-     formatem arkuszy,

-     pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie,

oraz w celu diagnostycznym tj.:

-     zidentyfikowania wiadomości, umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym,

-     wiadomości, umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.


Harmonogram


Lp.

Godzina lekcyjna

18.12.2018 (wtorek)

9.00 – 11.00 (120 min.)

sala 43

19.12.2018 (środa)

9.00 – 10.40 (100 min.)

sala 43

20.12.2018 (czwartek)

9.00 – 10.30 (90 min.)

sala 43

1.

8.00 – 8.45

matematyka

j. angielski

j. polski

2.

8.55 – 9.40

(egz. j. polski)

T. Sajecka

(egz. z matematyki)

A. Radek

(egz. z jęz. obcego)

A. Wojtyra

3.

9.50 – 10.35

(egz. J .polski)

B. Leszczyński

(egz. z matematyki)

J. Tronina

(egz. z jęz. obcego)

A. Osiewacz

4.

10.50 – 11.35

(egz. j. polski)

I. Pęcherz

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

-     udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 70%,

-     większa liczba zadań otwartych niż w egzaminie gimnazjalnym,

-     zadania sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej,

-     zadania sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej,

-     sprawdzanie interpretacji utworów na poziomie znaczeń przenośnych,

-     sprawdzanie rozumienia tekstów ikonicznych,

-     dwa tematy wypracowania do wyboru: temat argumentacyjny oraz twórczy,

-     zadania kładą nacisk na samodzielność, twórcze działanie, rozwiązywanie problemów.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

-     większa liczba zadań otwartych niż w egzaminie gimnazjalnym,

-     uczeń musi przedstawić pełny tok rozumowania,

-     udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%,

-     więcej zadań w kontekście praktycznym,

-     Podstawa programowa wskazuje treści nieobowiązujące na egzaminie – egzamin nie kończy procesu kształcenia,

-     zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności,

-     pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych, rozwiązań metodą prób i błędów, rozwiązań „opartych” o pomysł/właściwą intuicję – wpisuje się to w koncepcję nowej podstawy.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO

-     każdy uczeń rozwiązuje zadania otwarte, w tym pisze krótki tekst,

-     udział % zadań otwartych w wyniku sumarycznym – ok. 50%,

-     zadania sprawdzające większość umiejętności określonych w podstawie (w tym przetwarzanie),

-     zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych– kluczowych dla sprawnej komunikacji,

-     zadania zamknięte i otwarte o różnym stopniu trudności,

-     pełna akceptacja dla rozwiązań nietypowych,

-     wynik egzaminu ma znaczenie rekrutacyjne.

 

4.01.2019r. wychowawcy przekażą rodzicom w indeksach informację o punktowych/ procentowych wynikach egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów


Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać ze stron internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych:

-     informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/)

-     przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).

 

 

W lutym 2019r. odbędą się TESTY KOMPETENCJI uczniów klas trzecich gimnazjum i klasy VIII

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)