Drukuj Email

Informacje dla uczniów klasy VIII i III gim

dotyczące rekrutacji uczniów do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia

na rok szkolny 2019/2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych (tutaj)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności.

do końca stycznia 2019 r.

do końca stycznia 2019 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowanie rekrutacyjnym

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania czynności, o których mowa w lp. 8 i 11

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacje o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym oddziale

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

7

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.

8

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień

kierunkowych

od 27 maja 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

od 31 lipca 2019 r.

do 2 sierpnia 2019 r.

9

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 maja 2019 r.

do 24 maja 2019 r.

1 sierpnia 2019 r.

10

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).

23 maja 2019 r.

31 lipca 2019 r.

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

3-5 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

5 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

5 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

14

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

 

-----------------------------

15

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2019 r.

16

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

20 sierpnia 2019 r.

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

18

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

19

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

20

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

21

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w  postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.


plakat

ulotka

prezentacja 1

prezentacja 2

komunikat MEN rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

list minister edukacji narodowej do rodzicow rekrutacja 2019/2020

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)