PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Alicja Radek   

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola Publicznego w Lipiu

w ZS-P w Lipiu

na rok szkolny 2019/2020


Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Szanowni Rodzice,

 
 

od 1 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie.


W przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym, po uwzględnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący, będą przyjmowane dzieci spoza obszaru Gminy Lipie.

 

Rodzice składają:

- w terminie od 11 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. DEKLARACJĘ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegodla dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

- w terminie od 1 marca 2019r. do 14 marca 2019r. – WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola.

 

Wzory Deklaracji i Wniosku są dostępne w Przedszkolu Publicznym w Lipiu, w sekretariacie ZS-P w Lipiu i na stronie internetowej.

 

Wypełnione DEKLARACJE lub WNIOSKI należy złożyć w w sekretariacie ZS-P w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31, w treminach zgodnych z poniższym Harmonogramem.

 

Harmonogram

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

do

28 lutego 2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 14 marca 2019

29 kwietnia

10 maja 2019

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do

19 marca 2019

do 15 maja 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2019

16 maja 2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21– 28  marca 2019

17 –
24 maja 2019

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2019

27 maja 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Lipie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipie w roku szkolnym 2019/2020.

Objaśnienia:

Postępowanie uzupełniające będzie miało miejsce w przypadku:

  • Równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

lub

  • Jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.


  Dyrektor mgr Olga Michalak

 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


mleko


owoce


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)