Bezpieczna szkoła

PDF Drukuj Email
środa, 29 maja 2019 18:00

Szanowni Państwo Rodzice!

 

W związku z pismem MEN z dnia 14 maja 2019r. dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na terenie ZS-P w Lipiu.

Gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jest wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami oraz innymi instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy.

W tym celu:

1. Rada pedagogiczna opracowała Procedury w zakresie bezpieczeństwa uczniówZS-P w Lipiu. Dokument zawiera następujące procedury:

1) Procedura ewakuacji w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowaniaogłoszeniu alarmu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

2) Procedura wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły.

3) Procedura na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

4) Procedura na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

5) Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

6) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

7) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucjiwśród uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

8) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii przez ucznia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

9) Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnychZespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu.

10) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku posiadania, używania urządzenia typu e-papieros oraz nieokreślonej substancji do zastosowania w urządzeniu typu e-papieros.

11) Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w Zespole Szkolno – PrzedszkolnymLipiu.

12) Procedura w wypadku uzyskania informacji , że uczeń przejawia zachowania świadczącedemoralizacji.

13) Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych w Zespole Szkolno – PrzedszkolnymLipiu.

14) Procedura, gdy uczeń popełnił czyn karalny.

15) Procedura, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego.

16) Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego, smartfonu lub innych urządzeń elektronicznych.

17) Procedura reagowania na cyberprzemoc.

 

2. Wychowawcy prowadzą zajęcia z uczniami na temat bezpieczeństwa, w tym poszanowania drugiego człowieka oraz procedur zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

 

3. Zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów, podczas którego:

-             przedstawiono „Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w ZS-P w Lipiu” opracowane przez radę pedagogiczną z wykorzystaniem dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, które znajduje się na stronie internetowej https;//bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

-             wskazano osoby i instytucje, do których można zgłosić się w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Są to: nauczyciele, wychowawcy, pedagog, pielęgniarka szkolna, dyrekcja, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłobucku (34  317 – 27 – 57), Policja (997), straż pożarna (998), Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kłobucku (34  317 – 22 – 60), Pogotowie Ratunkowe (999), Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży (116 – 111), Telefon dla Rodziców i nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
(800 – 100 – 100), numer alarmowy (112), dyżurnet@dyżurnet.pl, tel. 801 – 615 – 005.

-             URUCHOMIENIE ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA SYGNAŁY RODZICÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA LUB ZAGROŻENIA.

 

 Z poważaniem

Olga Michalak

Dyrektor ZS-P w Lipiu 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)