PDF Drukuj Email


Innowacja pedagogiczna 

"Klasa mundurowa – strażacka"


Od 1 września 2016 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Parzymiechach, realizowany jest program innowacyjny, adresowany dla uczniów klas I Gimnazjum w Lipiu i Parzymiechach. Uczniowie tych klas będą realizować Podstawę Programową Kszałcenia Ogólnego dla III etapu edukacyjnego z poszerzoną ilością godzin przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa o elementy wiedzy związanej z działalnością służb mundurowych – szczególnie straży pożarnej z możliwością obserwacji oraz  udziału w praktycznych ćwiczeniach z zakresu p-poż. Realizacja godzin wychowania fizycznego nastawiona będzie na zwiększanie sprawności fizycznej uczniów.

Istotą innowacji jest przygotowanie uczniów do związania się w przyszłości z instytucjami zajmującymi się zawodowo: obronnością kraju, ochroną ludności w sytuacjach kryzysowych, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego, sportem, profilaktyką zdrowotną i ratownictwem medycznym, z jednoczesnym kształceniem u uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych oraz świadomości swojego dziedzictwa narodowego i państwowego. W programie szkolenia, którym objęta zostanie klasa mundurowa wpisana jest również wszechobecna musztra, kurs szkolenia podstawowego, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie tej klasy będą wyróżniać się mundurami młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Ponadto uczniowie będą podnosić swoją sprawność fizyczną na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m. in. zajęcia sportowe i nauka pływania. Absolwenci gimnazjum będą przygotowani do kontynuacji nauki w klasach ponadgimnazjalnych mundurowych w Kłobucku, a w przyszłości na uczelniach wyższych.

Anna Osiewacz

DEN201649
 
free pokerfree poker
Ulti Clocks content

godlo polski.svg


 LogoZSP

 Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul. Częstochowska 31
42 – 165 Lipie

tel. 34 318 80 88
e-mail  zsplipie@op.pl


 zsp

Przedszkole Publiczne


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


Film o ZS-P w Lipiu

 klisza

Czerwiec 2017r.

Czerwiec 2014r.
  comenius rgb


herb GMINY LIPIE


logo wiarygodna szkola


DBI

http://bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com/


logo glowne


 logo newest


sniadanie-daje-moc


logo-trzymaj-forme


kodowanie


logo probramowanie


logo-chd

-Rządowy program

BEZPIECZNA +


unnamed


2016 CodeWeek logo-768x768


1408372303


logo-cyfrowobezpiecznipl(2)