Informacja dla rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego w ZS-P w Lipiu

Drukuj

 

Szanowni Rodzice!

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że w dniu 26 czerwca 2020r. będzie możliwy odbiór „Informacji o gotowości szkolnej” oraz dyplomów dla „absolwentów” przedszkola.

 

Wejście do przedszkola możliwe tylko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

 

Proszę wchodzić wejściem głównym do ZS-P w Lipiu od ul. Częstochowskiej 31, a następnie kierować się na salę gimnastyczną Należy mieć maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos, a po wejściu do budynku zdezynfekować ręce i zachować odległość co najmniej 1,5 – 2 m od innych osób. Zapraszamy jednego rodzica z jednym dzieckiem.

 

godz. 13.00 – grupa 12 dzieci (od nr 1 do 12)

godz. 13.45 – grupa 13 dzieci (od nr 13 do 25)

 

 

Z poważaniem

Olga Michalak

Dyrektor ZS – P w Lipiu