Konsultacje

Drukuj

Od 8 czerwca br. do 26 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII za zgodą rodziców będą mogli korzystać ze stacjonarnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz biblioteki szkolnej.

klasa IV

Klasa Vab

Klasa VIa

Klasa VIb

Klasa VII

Klasa VIII